Δείτε εδώ τις οδηγίες για τις εγγραφές των μαθητών της Α', Β', Γ' τάξης για το επόμενο σχολικό έτος 2018-19.