Η συνεργασία με τους γονείς, είναι για μας πολύ σημαντική και συντελεί θετικά στην πρόοδο των παιδιών. Για να δείτε τις ώρες κατά τις οποίες μπορείτε να συναντηθείτε με τους καθηγητές των διαφόρων ειδικοτήτων κάνετε κλικ εδώ.